Bjørn Farmand
Byggherre: Tønsberg kommune
Omfang: 2.000m² næring
Overlevert: 2021